Regler

Några korta viktiga regler:

  • Hunden ska vara fullt frisk och fri från skabb och annan ohyra.
  • Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas.
  • Hunden ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad.
  • Hunden ska trivas, och uppvisa gott beteende på dagis.
  • Eget halsband/sele ska tas med, strypkoppel godkännes inte.
  • Endast ett fåtal platser till okastrerade hanar.
  • Hunden ska vara välrastad vid ankomst.

Fullständiga regler:

Hälsoregler och vid skada:

Delsjöns  Hundcenters välkomnar hundar som är vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta. Vaccinering mot kennelhosta ska ske varje år. Hunden ska vara fri från ohyra och fullt frisk.

Hunden ska också vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Därtill ska ägaren ha en ansvarsförsäkring på sin hund via hemförsäkringen.

Kopia på vaccinationsintyg ska lämnas vid inskolningen.

Hunden får inte komma till dagis om den är sjuk eller bär på en smitta.

Delsjöns Hundcenter har rätt att vägra ta emot vid misstanke om sjukdom eller smitta.

Om hunden skadas under vistelsen på dagis (ute eller inne) är Delsjöns Hundcenter endast skyldig att ersätta uppkommen skada eller kostnad om skadan vållats av bristfällig tillsyn, bristfällighet i lokalen eller annan vårdslöshet från förskolans sida.

Ersättning utgår i detta fall endast med det belopp som inte täcks av hundens egen försäkring.

Priser och betalning:

  • En heltidsplats: 3200:- /mån inkl.moms
  • Avgiften ska betalas in på Delsjöns Hundcenters bankgiro nr.841-9814 (SEB)

Avgiften erläggs förskottsvis den 27:e i varje månad. Påminnelseavgift tas ut med 150 kronor vid utebliven betalning vid tidpunkt för den siste i varje månad.

Delsjöns Hundcenter ges rätten att neka en hunds vistelse på dagiset vid misskötsel av betalning.

Debitering sker 12 månader. (Juli månad halva avgiften)

Avgiften ska sättas in på Delsjöns Hundcenters bankgiro: 841-9814 uppge ditt namn, samt hundens namn på månadsinbetalningen.

Avtal:

Under inskolningstiden, som i regel är ca 2 veckor, äger båda parter rätt att avbryta vistelsen när som helst. Inget bindande avtal har då ingåtts.

Därefter upprättas ett avtal (särskild bilaga) som löper till dess någon av parterna önskar säga upp det. Uppsägningstiden är två månader. Gäller båda parter, och ska vara skriftligt.

Om hunden visar aggressivt beteende eller på annat vis inte fungerar på dagiset äger Delsjöns Hundcenter rätten att säga upp avtalet med kortare varsel. I dessa fall återbetalas inte kostnaden för innevarande period.

Delsjöns Hundcenter förbinder sig att vårda hunden väl. Ombesörja dagliga promenader samt  erbjuda ytterligare utevistelse och en lugn och vilsam miljö inomhus. Dagiset förbinder sig också  vid att det alltid finnas erfaren hundpersonal på anläggningen, och att en god kontakt mellan förskola och ägare upprätthålls.