Rutiner

Vi vet att hunden mår bra av att veta vad som ska ske härnäst, därför är en dag på dagis full av rutiner.

Inlämning av hundarna sker mellan klockan 06.30 och 09.00. Denna stund är lugn och välkomnande för varje individ. Vid 9.00 går en hundgrupp ut på sin första promenad medan övriga ägnar en stund åt mental träning, lek och umgänge i hagen. Grupperna byter sedan plats och aktivitet. Aktivieter kan vara i grupp eller separat och bygger på mental stimulation som sök, spår, agility, aktivitetsspel, koppelträning, lydnad, lek etc.

12.00 – 13.00 Under lunchen sker vila.

Ungefär 13.00 är det dax för eftermiddagspromenad, lek, mental stimulans och personlig omvårdnad av hundarna.

Om vädret tillåter är utevistelsen långvarig under eftermiddagen. Sommarhalvåret försöker vi komma iväg till sjön eller långa fika promenader. 

Vid ca 16 tiden inträder återigen en vilostund. De hundar som vill går då in och slappar i sina bäddar.

Därefter börjar hämtningen av hundarna.

Alla hundar har tillgång till trygg viloplats och ingen hund släpps ut tillsammans med annan om de uppvisar osäkerhet. Målet är givetvis att alla ska hitta sin kompis på dagis.